‘Samen werken aan een krachtige en mensgerichte organisatie’

Ella Croonenberg

Gemeentesecretaris gemeente ZwijndrechtMaaike van Bourgondiën

HR-businesspartner servicegemeente Dordrecht


Image

Gemeente Zwijndrecht vindt het belangrijk dat iedereen binnen de organisatie gezond, gelukkig en gemotiveerd kan werken. Door een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn -met oog voor de mens achter de medewerker- schept zij een omgeving waar medewerkers zich goed voelen. Zo halen zij het beste uit zichzelf en elkaar naar boven. De gemeente heeft haar HR-visie de bondige titel ‘Samen Werkt’ gegeven.

‘Hierbij gaan we uit van de filosofie dat als het privé goed gaat, dit een positieve invloed heeft op het werk, en andersom. Het is fijn dat er in Zwijndrecht ruimte is om hier op allerlei manieren invulling aan te geven. Zo is er de generatiepactregeling waardoor oudere medewerkers minder uren kunnen werken, met volledig behoud van pensioen. Het doel is om medewerkers tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gezond aan het werk te houden. Daarnaast is er een regeling flexibel werken zodat werk en privé goed kunnen worden gecombineerd. Tenslotte biedt de gemeente een vitaliteitsprogramma aan waar alle medewerkers vrijwillig gebruik van kunnen maken’, vertelt Maaike van Bourgondiën.

 

Toegevoegde waarde

Vanuit haar rol als HR-businesspartner is Maaike betrokken bij gemeente Zwijndrecht. Zij draagt bij aan een professioneel personeelsbeleid, adviseert en ondersteunt de gemeentesecretaris en haar managementteam op HR-gebied, en biedt concrete oplossingen voor vraagstukken op het gebied van mens en organisatie. ‘Ik waardeer haar inzet en werklust enorm. Maaike staat altijd klaar en heeft op korte termijn een passend antwoord beschikbaar’, zegt gemeentesecretaris Ella Croonenberg-Borst. ‘Maaike kent de organisatie goed en weet hoe ik over zaken denk, ik hoef haar niks uit te leggen. Daarnaast is ze kritisch, ze stelt altijd tegenvragen. Ze heeft verstand van zaken, haar adviezen neem ik serieus.

‘Het is fijn dat onze HR-businesspartner zo betrokken is bij onze gemeente en ook een heel kenniscentrum achter zich heeft.’

Het is fijn dat zij zo betrokken is bij onze gemeente en tegelijkertijd een heel kenniscentrum achter zich heeft. Want als dat nodig is, kan zij bij de servicegemeente Dordrecht een beroep doen op allerlei experts. Van een jurist tot een functiewaarderingsdeskundige en andere specialisten op HR-gebied. Dat zij voor haar adviezen en oplossingen uit deze bron kan putten, is echt van toegevoegde waarde voor onze organisatie.’

Image

Vraag achter de vraag

Bij gemeente Zwijndrecht zijn de lijnen kort en verloopt de samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Maaike: ‘Dat werkt heel prettig. Ella weet goed wat ze wil en staat open voor andere invalshoeken. De leidinggevenden zijn betrokken, we kijken met elkaar voortdurend hoe we het goede gesprek kunnen faciliteren tussen leidinggevende en medewerker zodat dit een continue dialoog blijft. Mijn taak is om daarbij te inspireren en zo goed mogelijk te helpen. Dat kan met het ontwikkelen van beleid, maar bijvoorbeeld ook door het geven van workshops of het faciliteren van een inzetbaarheidsoverleg waarbij leidinggevenden casuïstiek kunnen bespreken.’

 

Ella vindt het een pluspunt dat er niet alleen wordt gedacht en gehandeld vanuit protocollen maar dat er wordt ingespeeld op de vraag achter de vraag. ‘Ook bij het MT-overleg zijn we hiermee bezig. Het helpt natuurlijk wel dat er hier een open cultuur heerst, alles is bespreekbaar.’ <<

Samen werken aan een krachtige en mensgerichte organisatie

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...