Nieuwe werkwijze: Communiceren met focus_261
Nieuwe werkwijze: Communiceren met focus_328
Nieuwe werkwijze: Communiceren met focus_276
Welk verhaal willen we onze inwoners vertellen? Die vraag stellen de communicatieadviseurs van SGD zich regelmatig. Zo ook Larissa Schouwstra-Levering, die voor de gemeente Alblasserdam werkt. Samen met gemeentesecretaris Simone van Heeren gebruikt zij daar de nieuwe communicatiemethode Communiceren met Focus. Daarbij zetten ze maatschappelijke opgaven centraal in de gemeentecommunicatie. Ze zijn nu een jaar bezig en enthousiast: “We voelen dat we de goede dingen doen”.

“We zijn er om gemeenten te helpen bij hun maatschappelijke opgaven.”

Nieuwe werkwijze: Communiceren met focus_262

Larissa Schouwstra-Levering
Communicatieadviseur vanuit SGD bij gemeente Alblasserdam

Vertel: wat is Communiceren met Focus?
“Het is een aanpak waarbij je als communicatie-team werkt vanuit een focusmodel. Daarvoor bekijk je samen met het MT hoe je de beschikbare capaciteit het slimst inzet, zodat je echt verschil kunt maken. Aan de hand van de gemeentelijke opdracht bepaal je een aantal ‘communicatieprioriteiten’, plus de projecten die daaronder vallen. Naast ‘vaste tijd’ en ‘actuali-tijd’ zijn dat de dingen waar communicatiecollega’s tijd aan besteden.”


Waarom kozen jullie hiervoor?
“Veel communicatie-afdelingen werken met het bureaumodel: vóór afdelingen in plaats van met. Daardoor krijgt degene die het hardst roept vaak de meeste aandacht. Ook worden de schaarse communicatie-uren gevuld met de waan van de dag. Vanuit SGD merkten we al langer dat gemeentelijke ambities daardoor niet altijd de nodige communicatie-inzet kregen. Dat wilden we veranderen. Want als servicegemeente zijn we er juist om gemeenten te helpen bij het realiseren van hun opgaven. Toen besloten we Communiceren met Focus (CmF) te introduceren bij onze opdrachtgevers.”

Hoe ging die introductie?
“Larissa heeft CmF echt ‘verkocht’ hier in Alblasserdam. Ze zag dat we behoefte hadden aan focus, te veel tijd besteedden aan losse elementen en niet genoeg oog hadden voor de grote lijn. En er was altijd te weinig capaciteit, dat was geen fijn gevoel. Larissa geloofde dat we dat konden veranderen, en heeft heel de organisatie enthousiast gemaakt om in april 2022 te starten met CmF. Daar mag ze best trots op zijn.”


Wat mooi! Hoe brengen jullie CmF in praktijk?
“In Alblasserdam noemen we de communicatieprioriteiten onze ‘etalages’. Die hebben we bepaald aan de hand van het collegeprogramma. We vergelijken onszelf met de HEMA. Als gemeente hebben we een winkel vol met allerlei producten, diensten, dingen die we belangrijk vinden. Maar we kunnen er maar een paar prioriteren - of in de etalage zetten. Anders verspreiden we te veel losse informatie en bereiken we onze maatschappelijke opgaven niet”, vertelt Larissa.


Wat is de plus voor gemeente Alblasserdam?
Simone: “We zijn nu een stuk proactiever. En alles wat we communiceren, is onderdeel van een groter plaatje. Dat integrale van CmF is fijn. Zoals Larissa al aangaf, werkten we eerst in dienst van de afdelingen. Zoals bijvoorbeeld de afdeling buitenruimte. Was er een nieuwe speeltuin? Dan verstuurden we een persbericht. Leuk natuurlijk, maar speeltuinen openen is niet onze maatschappelijke ambitie. Dus we denken nu meer: hoe is zo’n speeltuin onderdeel van onze opgave ‘Thuis in ons dorp’, en hoe draagt deze activiteit bij aan onze beloftes in het collegeprogramma? CmF heeft daar ook een handig afwegingskader voor.

Nieuwe werkwijze: Communiceren met focus_290

En hoe ervaren collega’s het?
Larissa: “We delen onze communicatie-inspanningen vier keer per jaar met het MT. En binnenkort presenteren we per etalage een impactrapportage.” Daardoor leeft het volop, volgens Simone: “‘Hoe gaat het met de etalages?’, vroeg een MT-lid pas nog. Ook het gesprek met bestuurders vind ik makkelijker. Dankzij het afwegingskader hebben we sneller overeenstemming over communicatieonderwerpen. Want we delen dezelfde visie.” Larissa vult aan: “Soms moeten we mensen teleurstellen, omdat we niet meer over alles communiceren.” Simone: “Het is inderdaad nog een zoektocht, maar we geloven er allemaal in.”

"We ervaren veel meer regie en gaan bewuster om met communicatie."
Simone van Heeren, Gemeentesecretaris Alblasserdam

Tips voor andere gemeenten?
“Dankzij CmF ervaren we veel meer regie en gaan we bewuster om met communicatie. Echt een enorme meerwaarde. Elke gemeente heeft maatschappelijke opgaven en daarop kun je samen inhaken. Daar is het altijd een goed moment voor..”

Geinteresserd in Communiceren met Focus? Het communicatieteam in jouw gemeente weet er meer van. Vraag het ze vooral!

“Geen foto’s van speeltuinen meer, maar een goed verhaal over prettig wonen in Alblasserdam.”

Nieuwe werkwijze: Communiceren met focus_292

Simone van Heeren
Gemeentesecretaris Alblasserdam

Nieuwe werkwijze: Communiceren met focus_293

Communiceren met focus

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...