IBD Project 2_275
IBD Project 2_329
IBD Project 2_277
Klimaatverandering. Iedereen heeft ermee te maken. Het wordt natter én droger, met hevige regenbuien aan de ene kant en stijgende temperaturen aan de andere kant. De gevolgen zijn groot: riolen overstromen en tegels worden te warm om op te lopen. Voor Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) ligt daar een grote opdracht. Samen met gemeente Dordrecht en Waterschap Hollandse Delta kijkt het continu naar de openbare ruimte. Wat kunnen ze doen om Dordrecht zo klimaatadaptief mogelijk in te richten? We lichten twee projecten uit.

“Klimaatadaptie is geen losstaand iets.
Alles is met elkaar verbonden.”

Peter Muller, Senior adviseur Ingenieursbureau Drechtsteden

 

Project 'Wateroverlastlocaties'

Droge voeten in Dordrecht
Denk je aan Dordrecht, dan denk je aan water. Omringd door rivieren en gelegen onder de zeespiegel is het een kwetsbare stad. Voor IBD betekent dat extra aandacht voor wateroverlast en bijpassende oplossingen. Peter Muller vertelt er meer over. Als Senior adviseur klimaatadaptatie openbare ruimte heeft hij de opdracht ‘Wateroverlastlocaties’ onder zijn hoede.
“Daar vallen wel tien plekken onder, en indirect zijn die allemaal met elkaar verbonden.”

"Hoe groener, hoe beter"

Peter

Peter Muller

Senior adviseur Ingenieursbureau Drechtsteden

Leg eens uit?
“De levensduur van straten en riolen is 30 tot 60 jaar. Na die periode richten we ze opnieuw in en kijken we wat we kunnen verbeteren. Daarbij onderzoeken we eerst de duurzaamste optie”, geeft Peter aan. “Kunnen we bijvoorbeeld een ondergrondse wateropvang plaatsen, zodat de riolen minder snel overstromen en we het water kunnen gebruiken bij droogteperiodes? Of kunnen we verharding vervangen door groen? Daarnaast hebben we ook te maken met acute wateroverlast. Dan wachten we niet tot de doorlooptijd is verstreken, maar kijken we direct of we een oplossing kunnen bieden.”Van grijs naar groen
De Vest, bij ijssalon La Venezia is een van de Dordtse wateroverlastlocaties. “In 2019 hebben we daar een groot deel van de parkeerplekken vervangen door een groenstrook. Daar wordt het water vastgehouden en krijgen bomen de ruimte om te groeien. En het oog wil ook wat: het is een stuk aantrekkelijker voor toeristen en Dordtenaren”, legt Peter uit. Hij vervolgt: “Alle regen die in het groen valt, komt niet direct in het riool en helpt om het grondwater aan te vullen. Daarnaast zorgen bomen en planten voor verkoeling, wat weer goed is tegen de hittestress in de stad. Win-win dus.”

IBD Project 2_267

Hoe ging dat in z’n werk?
Een herinrichting is een ingrijpende maatregel en duurde bij La Venezia ruim 1,5 jaar. “In zo’n geval nemen we vanuit IBD verschillende stappen. Op basis van de vraag van de gemeente Dordrecht maken we eerst een technisch en praktisch plan. Hoe kunnen we de stad geschikt maken voor het klimaat van de toekomst? We onderzoeken, adviseren en denken vooruit. Vervolgens organiseren we inspraakmomenten met betrokkenen: inwoners en ondernemers.”

“Dit keer waren de inwoners meteen enthousiast, maar de ondernemers waren huiverig. Parkeerplekken zijn voor hen immers een belangrijkste inkomstenbron. In goed overleg besloten we daarom om er een aantal aan te houden. Uiteindelijk moet je altijd compromissen sluiten en samen tot iets goeds komen”, aldus Peter.


Iedereen tevreden?
“De reacties zijn heel positief. De Vest is nu een fijne groene plek waar mensen graag zitten en genieten van een ijsje. Ook mooi: doordat de extreme hoeveelheden regenwater worden opgevangen in de plantvakken, overstroomt de verderop gelegen Museumstraat minder snel. Die ligt namelijk een stuk lager dan De Vest. Zo zie je dat alles met elkaar verbonden is.”

Meer weten? Neem contact op met Peter Muller.

IBD Project 2_339
IBD Project 2_342

Project 'Een klimaatadaptief Distripark'

In 2014 begon de ontwikkeling van Distripark: 67 hectare duurzaam bedrijfsterrein, op de plek van een van oorsprong groene Dordtse polder. Dat riep vragen en zorgen op, onder meer bij landbouworganisaties. Want hoe moet dat met de afwatering op zo’n groot verhard terrein? In opdracht van gemeente Dordrecht ging Ingenieursbureau Drechtsteden met deze vraag aan de slag. We spreken René Huisman, Senior adviseur stedelijk, water & riolering. “Het is een proces van lange adem, maar met het oog op de klimaattoekomst enorm urgent.”

“Alleen gaat sneller, samen komen we verder.”

René

René Huisman

Senior adviseur stedelijk, water & riolering

Afwatering. Waarom is dat zo’n belangrijk thema?
“De openbare ruimte leg je voor tientallen jaren aan. Dus we moeten ver vooruitkijken en nu al rekening houden met mogelijke extreme situaties, zoals de hevige regenval. Hierdoor worden de watersystemen van het waterschap zwaar belast en ligt wateroverlast op de loer”, vertelt René. “Door de bebouwing van Distripark stroomt het regenwater sneller af, wat voor nog meer belasting zorgt. Een van de doelstellingen van gemeente Dordrecht is goed inspelen op dergelijke klimaatvraagstukken.”


Hoe ging dat bij Distripark?
Bij de start in 2014 was de uitdaging voor IBD tweeledig. Enerzijds een Distripark aanleggen dat regenwater goed kan opslaan, inclusief een passend riool- en watersysteem. Anderzijds ervoor zorgen dat er in het bestemmingsplan een eis werd opgenomen voor de toekomstige kaveleigenaren: zij moesten een waterberging realiseren op eigen terrein. René: “Dat was best bijzonder negen jaar geleden – Dordrecht liep voor op dat gebied.”

Wat was jullie aanpak?
“Gezien onze uitdaging hebben we verschillende zaken opgepakt. Zoals beleidsontwikkeling voor de bestemmingsplannen en het toetsen van de bouwplannen op adequate waterberging en riolering. Aangevuld met een inspectie op het terrein zelf: is dat wat op de tekeningen stond ook uitgevoerd in de praktijk? Ook op dat gebied loopt Dordrecht voorop.” IBD werkt hierin samen met het waterschap, de omgevingsdienst en het landelijke kennisinstituut RIONED. 

 

“Een dergelijk project heeft veel voeten in de aarde. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan, veel afgestemd met de gemeente en haar intensieve ondersteuning geboden. Aan de hand daarvan zijn we tot een mooie uitvoering gekomen. Dit alles onder het motto: alleen gaat sneller, maar samen komen we verder”, aldus René.

IBD Project 2_283

Is het project tot nu toe geslaagd?
Elke verkochte kavel heeft nu een boven- of ondergrondse wateropvang van 60 mm. Oftewel: opvang voor 60 liter neerslag per vierkante meter. Daarnaast beschikt het Distripark over een vooruitstrevend ingericht pompgemaal. “Afgelopen januari hebben we veel neerslag gehad. Als de wateropvang niet zo was gerealiseerd, had er overlast kunnen ontstaan voor de bedrijven. Die dreiging is reëel en blijvend.” Ook de terreininspecties werken goed: “Ze hebben al diverse verbeterpunten opgeleverd, alle reden om zo door te gaan”, sluit René af.

Meer weten? Neem contact op met René Huisman of Ries van der Pijl.

IBD Project 2_294

Klaar voor klimaatverandering

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...