De Regionale Bezwaarschriftencommissie_287
De Regionale Bezwaarschriftencommissie_326
De Regionale Bezwaarschriftencommissie_289
Van handhaving tot omgevingsvergunning. Heeft iemand er bezwaar tegen? Dan bespreekt een gemeentelijke bezwaarschriftencommissie dat normaal gesproken tijdens een lokale hoorzitting. Voor vijf Drechtstedengemeenten en de Dienst Gezondheid & Jeugd gaat het sinds januari 2023 anders. Zij werken nu met de Regionale bezwaarschriftencommissie Drechtsteden. Nynke Visser, concernjurist voor de gemeente Papendrecht: “De binding tussen commissieleden versterkt. Ze zien elkaar vaker en kunnen intensiever samenwerken en expertise opbouwen.”

“Ook voor de inwoners doet het iets. Met een Regionale commissie stralen we onafhankelijkheid uit."

De Regionale Bezwaarschriftencommissie_332

Demi van de Water
Jurist bezwaar en beroep bij het JKC

De Regionale Bezwaarschriftencommissie_335

Nynke Visser
Concernjurist bij gemeente Papendrecht

De Regionale Bezwaarschriftencommissie_343

Manon Baardman
Jurist bezwaar en beroep bij het JKC

Wat was de aanleiding voor een Regionale bezwaarschriftencommissie?
“Elke ingeplande hoorzitting heeft ruimte voor zo’n drie zaken, maar in 2019 zagen we dat er bij veel gemeenten vaak maar één zaak op de planning stond, of zelfs geen”, vertelt Manon Baardman, jurist bezwaar en beroep bij het Juridisch Kenniscentrum (JKC) van servicegemeente Dordrecht (SGD). “Zonde, want de commissieleden reizen vanuit het hele land naar de betreffende gemeente voor die ene zaak. Ook voor ons secretariaat was het veel werk om zittingen af te zeggen. Dat kon een stuk efficiënter”, vult Nynke aan.


En toen?
Manon: “Toen realiseerden we ons: we moeten hierop gaan ontwikkelen. Wat als we de bezwaarschriften bundelen en alle lokale commissies samenvoegen tot één regionale?” Zo’n verandering kan veel teweegbrengen, dus het JKC wilde het goed aanpakken. Met gedegen onderzoek en in samenspraak met opdrachtgevers. Hoe keken zij ertegenaan? Wat was de meerwaarde voor hen?” Manon vervolgt: “Dat heeft enkele jaren geduurd. Uiteindelijk sloten vijf enthousiaste gemeenten en de Dienst Gezondheid & Jeugd zich aan. In een officiële verordening stelden zij een nagenoeg uniforme werkwijze voor de bezwaarbehandeling vast. Daarna is er een nieuwe commissie samengesteld.”

Een van die deelnemende gemeenten was Papendrecht. Nynke: “Omdat we efficiënt willen werken, het financiële voordelen bood en de expertise van de leden hierdoor zou vergroten.


Hoe werken jullie nu?
“We plannen nu om de week een gecombineerde zitting. Het ene jaar in Papendrecht en het andere in Sliedrecht. We merken dat de avonden nog niet altijd vol zijn, dus mogelijk schuiven we nog wat met de frequentie. Wel merken we al dat de commissie minder vaak wordt afgezegd."


Wat zijn de ervaringen?
Tot nu toe zijn er vier gecombineerde zittingen geweest. “Door die frequentie hebben de commissieleden meer contact en verbetert de kwaliteit van hun adviezen”, zegt Nynke. “De evaluatie doen we eind van dit jaar. Dan kunnen we pas echt gaan beoordelen, want veel lopende zaken zijn nog niet ingepland. Tegen die tijd hebben we ook reacties van inwoners, die sturen we altijd een enquête na de hoorzitting”, aldus Manon. “Daar ben ik heel benieuwd naar.”

Meer weten? Neem contact op met Demi van de Water

De Regionale Bezwaarschriftencommissie_334

Samen slimmer werken

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...