Experiment ‘HR vragen & nabijheid’ in Hardinxveld-Giessendam_264
Pilot Papendrecht_309
Boog
Afgelopen najaar is SGD gestart met de nieuwe regionale arbeidsmarktaanpak. De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan en ook in onze regio is de behoefte aan talent groot. We vroegen Thaira Koppelaar, Teamleider Recruitment | Leren & Ontwikkelen, welke stappen er gezet zijn in de afgelopen periode.

Compleet team voor werving en selectie
"Team Werving & Selectie is compleet! Het team is uitgebreid met meerdere recruitment adviseurs en specialisten in arbeidsmarktcommunicatie en campus recruitment. Samen zetten zij zich vol energie in op alle onderdelen van onze nieuwe aanpak", begint Thaira enthousiast.  Van regionaal stagebureau tot festivals
Op de vraag waar het team concreet mee bezig is, aarzelt Thaira niet. "We treffen voorbereidingen voor de start van een regionaal stagebureau, maken een nieuwe opzet voor het regionaal trainee-programma, focussen op schaarse functiegroepen in de arbeidsmarktcommunicatie en we bereiden ons voor op de deelname aan nog meer (recruitment) events binnen en buiten de regio, bijvoorbeeld bij onderwijsinstellingen. En mogelijk gaat ons wervings- en ambassadeursteam volgend jaar zelfs langs bij het Baggerfestival in Sliedrecht, het Havenfestival in Alblasserdam of Wantijpop in Dordrecht!".

"Samen krachtig het arbeidsmarktvraagstuk oppakken om talent te enthousiasmeren voor onze regio" 

Experiment ‘HR vragen & nabijheid’ in Hardinxveld-Giessendam_270

Thaira Koppelaar
Teamleider Recruitment | Leren & Ontwikkelen 

Vast aanspreekpunt voor onze partnerorganisaties
Thaira legt uit dat er dat er recent accountteams zijn opgezet. "Elke partnerorganisatie heeft nu een vast aanspreekpunt voor werving en selectie (w&s). Deze professional heeft kennis van en ervaring met recruitment en is wekelijks aanwezig bij de partnerorganisatie. De vaste w&s-adviseur werkt samen met de HR-adviseur en/of business partner ter plekke. Zo zijn we nabij, leren we onze partners goed kennen en weten we wat er speelt. Bijvoorbeeld welke wervingsbehoefte er is op korte en lange termijn. We kunnen samen een strategische personeelsplanning maken en selectie-processen slimmer of sneller inrichten." Met de komst van de accountteams is er kennis en ervaring in huis gehaald en zit SGD dichtbij de partner. Zo kan de professional die het vaste aanspreekpunt is, snel met de partners sparren over vacatures, inhuurmogelijkheden en gezamenlijke en lokale wervingsacties als onderdeel van de merkontwikkeling van Smart Delta Drechtsteden voor de arbeidsmarkt. "Zo'n lokale actie doen we nu bijvoorbeeld in Papendrecht en ook de gemeente Sliedrecht heeft interesse hierin. Ongetwijfeld volgen meer partnerorganisaties met een zelfde behoefte!"  


Samenwerken in de regio
"De krapte op de arbeidsmarkt houdt de komende jaren ook in onze regio nog wel aan met een aantal van minimaal 1.000 vacatures per jaar. Samenwerking in de regio is dan ook enorm belangrijk. Als we die 1.000 als losse vacatures benaderen, blijven we met hagel schieten. Een gezamenlijke aanpak is veel krachtiger: met elkaar inzetten op doelgroepen op de arbeidsmarkt en deze enthousiasmeren voor onze regio!", aldus Thaira.

Pilot Papendrecht_344

We stellen voor: Team Recruitment!

Elke partnerorganisatie heeft inmiddels een vaste recruiter en daarmee een aanspreekpunt voor alles wat met werving en selectie te maken heeft.

Pilot Papendrecht_345
Experiment ‘HR vragen & nabijheid’ in Hardinxveld-Giessendam_272

Succes op de Carrièrebeurs

In april heeft Smart Delta Drechtsteden zich actief op de kaart gezet tijdens de Nationale Carrièrebeurs. Onder het motto Work Smart, Live Smart hebben de 10 publieke dienstverleners binnen de regio zich gezamenlijk gepresenteerd aan studenten, starters, young professionals en actieve banenzoekers. 

Pilot Papendrecht_324

We maken alweer plannen voor de Nationale Carrièrebeurs 2024. Een idee is om ons daar samen met bedrijfsleven en onderwijs in een Smart Delta Drechtsteden Paviljoen te presenteren. Wordt vervolgd!

Pilot Papendrecht_307

Succesvol aan de slag op de arbeidsmarkt

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...